AMPA

Hola famílies!:
Ja hem arrancat el nou curs 2020-2021.
Com tots ja sabem, tenim un curs atípic per davant.
Volem fer-vos coneixedors que aquest curs continuem treballant en tot el que és a la nostra mà i que, sobretot, seguim a la disposició de totes les famílies. Encara que enguany no de manera física, per prevenció per a tots, però sí de manera telemàtica a través de:


o Telèfon: 691 924 808 en horari de 9.30-16.00
o Via telegram: https://t.me/apabaixvinalopo
o Correu electrònic: apabaixvinalopo@gmail.com
o des de la nostra web: https://apabaixvinalopo.wordpress.com
o Facebook: APA Baix Vinalopó https://www.facebook.com/apabaixvinalopo/


Sempre que pugam, continuarem treballant en la manera de fer totes les activitats de sempre, però adaptades a les noves normatives. És a dir, continuarem aportant per a la festa de la tardor en infantil, encara que enguany siga d’una altra forma, adaptada a les classes bambolla. Tot es farà sempre ajustantnos al protocol del col·le.
Encara que no sabem de quina manera, es col·laborarà en la mesura del possible amb les activitats que es permeta organitzar en el col·legi, així com amb les festes d’Halloween i Nadal.
Es repartiran les agendes per a tots els socis de primària i motxilles per a infantil.
Quant a les quotes, tenint en compte que diverses activitats de l’any passat van quedar pendents per realitzar i que en el present tampoc podem fer el que era habitual, els socis nous hauran d’abonar 10 € per família mentre que els socis del curs passat no hauran d’abonar la quota, però sí que enviar-nos la fulla del APA degudament emplenada.
Si el curs 2021-2022 tornem a la normalitat, la quota tornarà a ser la de sempre, 25 € per família.
Us recordem també que part dels diners del curs passat s’ha donat per a poder disposar d’un desfibril·lador en el col·le i formar a tota la comunitat educativa per al seu bon ús.

Sense més, una abraçada forta i estem en contacte. La Junta Directiva de la A.P.A. Baix Vinalopó.

Hola familias!:

Ya hemos arrancado el nuevo curso 2020-2021.

Cómo todos ya sabemos, tenemos un curso atípico por delante. Queremos haceros conocedores que este curso continuamos trabajando en todo el que está en nuestra mano y que, sobre todo, seguimos a disposición de todas las familias. Aunque este año no de manera física, por prevención para todos, pero sí de manera telemática a través de:

o Teléfono: 691 924 808 en horario de 9.30-16.00

o Vía *telegram: https://t.me/apabaixvinalopo

o Correo electrónico: apabaixvinalopo@gmail.com

o desde nuestra web: https://apabaixvinalopo.wordpress.com

o Facebook: APA Baix Vinalopó https://www.facebook.com/apabaixvinalopo/

Siempre que *pugam, continuaremos trabajando en la manera de hacer todas las actividades de siempre, pero adaptadas a las nuevas normativas. Es decir, continuaremos aportando para la fiesta del otoño en infantil, aunque este año sea de otra forma, adaptada en las clases burbuja. Todo se hará siempre ajustándoos al protocolo del cole.

Aunque no sabemos de qué manera, se colaborará en lo posible con las actividades que se permita organizar en el colegio, así como con las fiestas de Halloween y Nadal.

Se repartirán las agendas para todos los socios de primaria y mochilas para infantil.

En cuanto a las cuotas, teniendo en cuenta que varias actividades del año pasado quedaron pendientes para realizar y que en el presente tampoco podemos hacer el que era habitual, los socios nuevos tendrán que abonar 10 € por familia mientras que los socios del curso pasado no tendrán que abonar la cuota, pero sí que enviárnosla hoja del APA debidamente rellenada. Si el curso 2021-2022 volvemos a la normalidad, la cuota volverá a ser la de siempre, 25 € por familia.

Os recordamos también que parte del dinero del curso pasado se ha dado para poder disponer de un desfibrilador en el cole y formar en toda la comunidad educativa para su buen uso.

Sin más, un abrazo fuerte y estamos en contacto. La Junta Directiva de la A.P.A. Baix Vinalopó.